boomzorg

Wat is boomverzorging?

Onder boomverzorging verstaan wij: ingrepen aan een boom ( en evt. zijn omgeving ) door een boomverzorger om ongewenste veranderingen aan een boom recht te zetten en daardoor de vitaliteit van de boom te bewaren. Boomverzorging omvat de aanplant, het onderhoud en het verwijderen van bomen.

Bij het onderhoud wordt vooral aandacht besteed aan het weghalen van dode en over elkaar heen schurende takken, beschadigde en gebroken takken, begeleidingssnoei, gezondheid van de boom, flora & fauna en veiligheid. Dat doen wij meestal klimmend of (indien nodig) met een hoogwerker. Verder moet u denken aan: afvoeren van stamhout, takhout versnipperen, stobben frezen, toepassen van grondverbetering en plaagbestrijding. Soms moet een boom verwijderd worden. Ook dan zijn wij ervaren en modern uitgerust om, zonder schade aan de omgeving, een boom te verwijderen.

Een boomeigenaar is ten allen tijde aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn boom, tenzij hij kan aantonen dat er aan de zorgplicht is voldaan.

We zijn als mensheid afhankelijk van bomen i.v.m. onze zuurstofvoorziening. Gek genoeg zijn de meeste boomproblemen de oorzaak van de mens. Daarom roep ik iedereen op om eens stil te staan bij dat prachtige geschenk van de natuur. En bedenk dat bomen zeer waardevol zijn. We moeten er dus goed voor zorgen.

Wij kunnen niet zonder bomen

Wees zuinig op de bomen

Ze zijn de levensverzekering voor onze kinderen

Contact ons voor meer informatie.